Sao không trả lương? - Ảnh 1.

Ông Vương Văn Thanh, giám đốc công ty, trả lời: Những lao động này từng làm việc tại công ty và tự ý bỏ việc mà không báo trước. Họ cũng chưa từng liên hệ với tôi hay gửi khiếu nại đến công ty phản ánh về việc chưa được thanh toán tiền lương. Chủ trương của công ty là người lao động có làm việc thì sẽ được trả lương đầy đủ và nếu vi phạm pháp luật lao động hay nội quy công ty sẽ bị xử lý. Do vậy, đề nghị chị Linh và chị Hoa liên hệ trực tiếp với công ty để phối hợp giải quyết khiếu nại.