"Do đơn hàng ít nên công ty sắp xếp cho công nhân nghỉ luân phiên, mỗi người nghỉ từ vài ngày đến 1-2 tuần tùy bộ phận. Trường hợp trong những ngày được xếp lịch nghỉ, ai được công ty gọi đi làm mà vắng mặt sẽ bị coi là nghỉ không phép và bị trừ tiền chuyên cần. Tuy vậy, tiền lương những ngày nghỉ chờ việc chỉ được tính là 70% mức lương cơ bản nên thu nhập của chúng tôi rất thấp. Cách tính lương chờ việc của công ty có đúng quy định?".


Trả lương nghỉ chờ việc không đúng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định tại điều 98 Bộ Luật Lao động, nếu lý do ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động thì NLĐ được trả đủ tiền lương. Trường hợp do lỗi của NLĐ thì NLĐ không được trả lương. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, NLĐ hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch họa, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Căn cứ quy định trên, khi cho NLĐ nghỉ chờ việc vì đơn hàng giảm thì công ty phải thỏa thuận mức lương chờ việc với NLĐ nhưng bảo đảm không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng. Như vậy, việc công ty trả lương chờ việc 70% lương cơ bản là trái quy định pháp luật.