"Tổng thời gian tôi làm việc cho công ty là 13 tháng nhưng không được tham gia BHTN. Trong đó, bao gồm 1 tháng thử việc và 2 lần thực hiện theo HĐLĐ thời vụ 6 tháng. Như vậy, khi tôi nghỉ việc công ty có phải trả trợ cấp thôi việc (TCTV) cho tôi không? Nếu có thì tôi được hưởng quyền lợi ra sao?".

Phải trả trợ cấp thôi việc cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo quy định của Bộ Luật Lao động (BLLĐ), người lao động (NLĐ) có HĐLĐ từ đủ 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, BHTN cho NLĐ. Khi NLĐ chấm dứt HĐLĐ (trừ trường hợp chấm dứt HĐLĐ trái luật hay nghỉ để hưởng lương hưu) thì NSDLĐ có trách nhiệm chi trả TCTV cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính TCTV là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế cho NSDLĐ (bao gồm cả thời gian thử việc) trừ đi thời gian NLĐ đã tham gia BHTN theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả TCTV. Vì công ty không tham gia BHTN nên phải trả TCTV khi chị Trinh nghỉ việc.

Căn cứ theo Nghị định 05/2015/NĐ-CP, thời gian làm việc để tính TCTV cho NLĐ được tính theo năm (đủ 12 tháng), trường hợp có tháng lẻ thì từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng được tính bằng 1/2 năm; từ đủ 6 tháng trở lên được tính bằng 1 năm làm việc. Tiền lương để tính TCTV là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ thôi việc. Chị Trinh có thể chiếu theo quy định trên để tính quyền lợi cho mình.