Ông Đặng Văn Hưng, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Sau khi nhận được đơn khiếu nại của anh Tuấn, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và được hướng dẫn trường hợp của anh Tuấn là đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng quy định. Do vậy, giám đốc đã yêu cầu các phòng, ban liên quan giải quyết chế độ cho anh. Mới đây, công ty đã mời anh đến nhận đủ trợ cấp thôi việc cho thời gian không đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Đã trả đủ trợ cấp thôi việc - Ảnh 1.