Sẽ điều chỉnh thời hạn hợp đồng - Ảnh 1.


Bà Lê Hoàng Ngọc Mai, phó giám đốc công ty, trả lời: Sau khi trao đổi với cơ quan chức năng và rà soát lại các quy định của pháp luật, chúng tôi phát hiện đã có sơ suất khi ký tiếp HĐLĐ xác định thời hạn với NLĐ. Bởi theo quy định của pháp luật lao động thì khi HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn nhưng NLĐ vẫn làm việc bình thường thì trong vòng 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ hết hạn, hai bên phải giao kết HĐLĐ mới. Nếu không giao kết HĐLĐ mới trong thời hạn này thì HĐLĐ đã ký sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn. Do vậy, sắp tới công ty sẽ tiến hành điều chỉnh thời hạn HĐLĐ để bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.