Bộ Luật Lao động (BLLĐ) 2019 có hiệu lực từ ngày 1-1-2021, trong đó Điều 149 Bộ luật này có quy định: Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Như vậy, từ 1-1-2021, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi ký kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn nhiều lần thay vì khi có nhu cầu, người sử dụng lao động chỉ có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn HĐLĐ hoặc ký HĐLĐ mới như hiện nay tại Điều 167 BLLĐ 2012 .

Sẽ được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với lao động cao tuổi - Ảnh 1.

Từ ngày 1-1-2021, người sử dụng lao động được ký hợp đồng xác định thời hạn nhiều lần với lao động cao tuổi

Đồng thời, cũng theo BLLĐ 2019, người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Trong khi hiện nay, Điều 166 BLLĐ 2012 quy định, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Không chỉ vậy, BLLĐ 2019 cũng đã bỏ quy định "năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian" hiện nay đang được nêu tại khoản 3, Điều 166 BLLĐ 2012.

Bộ luật này được Quốc hội thông qua ngày 20-11-2019.

H.Lê