Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế mà phải cho người lao động (NLĐ) nghỉ việc thì người sử dụng lao động phải trả trợ cấp mất việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc 1 tháng lương nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc là tổng thời gian NLĐ đã làm việc thực tế trừ đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp và thời gian đã được trả trợ cấp thôi việc. Tiền lương để tính trợ cấp mất việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi NLĐ mất việc làm.