Không phải trả trợ cấp mất việc

Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Pháp luật lao động quy định khi cho NLĐ nghỉ việc vì lý do kinh tế, người sử dụng lao động (NSDLĐ) phải chi trả trợ cấp mất việc cho NLĐ. Thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian đã làm việc thực tế trừ đi thời gian NLĐ tham gia BHTN và thời gian làm việc đã được NSDLĐ chi trả trợ cấp thôi việc.

Như vậy, công ty bạn đã chi trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc từ năm 2009 trở về trước, sau đó có tham gia BHTN đầy đủ từ năm 2009 đến nay nên sẽ không phải chi trả trợ cấp mất việc cho NLĐ nữa.