Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Do không có sổ BHXH của chị Tăng Mỹ Vân và trong quá trình kiểm tra, rà soát trước khi giải quyết chế độ trên chương trình phần mềm TST, nhân viên xử lý hồ sơ chỉ thấy được quá trình tham gia BHXH 6 tháng từ tháng 9-2016 đến tháng 2-2017 mà không thấy quá trình đã tham gia BHXH tại các nơi khác nên đã đề nghị tạm thời chưa giải quyết, trả hồ sơ về công ty để xác minh. Tuy nhiên, khi trả hồ sơ, viên chức BHXH quận 3 đã sơ suất không kiểm tra lại công văn gửi cho đơn vị (công văn thiếu nội dung và thời gian làm việc với đơn vị, thiếu chữ ký lãnh đạo BHXH quận 3) nên ảnh hưởng đến việc giải quyết trợ cấp thai sản cho chị Tăng Mỹ Vân. BHXH quận 3 đã nghiêm túc nhận sai sót và khắc phục. Cụ thể, đã gửi thư xin lỗi; liên hệ, phối hợp với công ty để giải quyết chế độ thai sản cho chị Vân trong thời gian sớm nhất. Giám đốc BHXH TP cũng đã yêu cầu BHXH quận 3 khẩn trương giải quyết trợ cấp thai sản cho chị Vân.