Bà Phan Thị Lan Anh, đại diện công ty, trả lời: Nội quy lao động đã được công ty đăng ký và ban hành từ năm 2012. Tháng 4-2017, do muốn bổ sung một số quy định nên công ty tiến hành xây dựng lại rồi đăng ký tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM. Do lỗi vi phạm của chị Tâm đều được quy định trong nội quy lao động cũ và mới nên khi xử lý kỷ luật lao động, công ty đã sơ suất áp dụng nội quy lao động mới để xử lý. Công ty sẽ thu hồi quyết định kỷ luật đối với chị Tâm.

Sẽ thu hồi quyết định kỷ luật - Ảnh 1.

Xử lý kỷ luật người lao động không đúng, doanh nghiệp sẽ đối diện với rắc rối không đáng có ẢNH: KHÁNH LINH