Theo đó, doanh nghiệp (DN) Việt Nam hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải thực hiện ký quỹ 2 tỉ đồng tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Đối với DN dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500 triệu đồng đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ. Về mức trần tiền ký quỹ của NLĐ, Nghị định quy định DN dịch vụ và NLĐ thỏa thuận về ngân hàng nhận ký quỹ, việc ký quỹ, trong đó tiền ký quỹ không vượt quá mức trần quy định và phải ghi rõ trong hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể, đối với thị trường Đài Loan (Trung Quốc), tất cả ngành, nghề trừ nghề thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải, mức trần tiền ký quỹ đối với NLĐ là 12 triệu đồng; đối với thị trường Hàn Quốc là 36 triệu đồng.

Siết chặt quy định về xuất khẩu lao động - Ảnh 1.

Quy định mới yêu cầu doanh nghiệp dịch vụ phải đủ nhân viên nghiệp vụ đủ trình độ

Đối với DN hoạt động dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm giúp việc gia đình ở nước ngoài, Nghị định quy định DN dịch vụ phải duy trì các điều kiện: Có ít nhất 1 nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động tìm kiếm, phát triển thị trường lao động ngoài nước có năng lực ngoại ngữ phù hợp với nước tiếp nhận lao động và ít nhất 1 năm kinh nghiệm về đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc tại nước tiếp nhận; phải bảo đảm NLĐ đã có kinh nghiệm làm giúp việc gia đình ở nước ngoài hoặc có kiến thức làm giúp việc gia đình và trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của bên nước ngoài tiếp nhận lao động theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội... Nghị định cũng quy định rõ điều kiện hoạt động đưa NLĐ đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản. Theo đó, DN dịch vụ đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc tại Đài Loan và Nhật Bản phải duy trì các điều kiện quy định tại điều 10 của Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Tin-ảnh: G.Nam