Công ty CP Phát hành Sách TP HCM (quận 1, TP HCM) hỏi: "Trên bìa sổ BHXH đã được cấp ở đơn vị cũ của người lao động (NLĐ) ghi số CMND nhưng khi nộp hồ sơ cho công ty để làm thủ tục báo tăng BHXH thì NLĐ nộp CCCD. Đơn vị không có cơ sở đối chiếu số CMND và CCCD. Vậy trường hợp này giải quyết thế nào?".

BHXH TP HCM trả lời: Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định khi đơn vị lập hồ sơ báo tăng mới lao động nếu NLĐ chưa có mã số BHXH thì cơ quan BHXH thực hiện rà soát, cấp mã số BHXH, cấp tờ bìa sổ BHXH, thẻ BHYT cho NLĐ có thông tin cá nhân đúng với hồ sơ do đơn vị kê khai. Nếu NLĐ đã có mã số BHXH thì đơn vị kê khai mã số đã được cấp để cơ quan BHXH cập nhật tăng mới trên mã số đó. Trường hợp NLĐ có thay đổi thông tin nhân thân thì lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh gửi cho cơ quan BHXH để được giải quyết.