Số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam trả lời: Trường hợp của bà (nữ 55 tuổi, đóng BHXH 15 năm) muốn hưởng lương hưu thì phải tham gia BHXH tự nguyện tại BHXH quận (huyện) nơi cư trú. Khi đóng đủ 20 năm (tính cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện) thì được hưởng lương hưu. Mức hưởng: bình quân toàn bộ quá trình đóng BHXH.