Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 17-10 cho biết qua khảo sát, hiện thu nhập trung bình của NLĐ, chưa kể ăn ca là 5,5 triệu đồng/tháng. Mức lương cơ bản để doanh nghiệp (DN) làm căn cứ để tính đóng BHXH cho NLĐ năm 2017 là 4,48 triệu đồng/tháng. Để cải thiện điều kiện sống, phần lớn NLĐ động phải làm thêm hoặc tăng ca nhưng cũng chỉ kiếm thêm khoảng 1,3-1,5 triệu đồng/tháng (chiếm 20%-30% thu nhập hàng tháng). 

Sớm luật hóa tiền lương tối thiểu - Ảnh 1.

Qua khảo sát, chỉ 51,3% NLĐ vừa đủ trang trải đời sống, 20,6% phải chi tiêu tằn tiện kham khổ, 12% cho biết thu nhập không thể đủ sống và chỉ có 16,1% có thể tích lũy từ tiền thu nhập.

Do đó Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị sớm ban hành Luật tiền lương tối thiểu (LTT), trước mắt là hoàn thiện các quy định về tiền LTT nêu trong Bộ luật Lao động theo hướng tiền LTT là mức tiền lương thấp nhất trả cho NLĐ làm công việc đơn giản nhất và phải đảm bảo mức sống tối thiểu cho NLĐ và gia đình họ.

Tin -ảnh: T.Ngôn