Dịp này, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh triển khai các nội dung về đổi mới và phát triển doanh nghiệp; sắp xếp, xử lý tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, nghe phổ biến, thông qua các dự thảo quy định về công tác kế toán, tài chính CĐ.

Sử dụng hiệu quả tài chính Công đoàn - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự buổi triển khai thực hiện quản lý tài chính Công đoàn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh lưu ý các đại biểu cần nghiên cứu, thảo luận kỹ về những bất cập trong các quy định của dự thảo về công tác kế toán, tài chính CĐ trong thực tế để nâng cao năng lực quản lý, sử dụng tài chính CĐ khi triển khai vào thực tiễn không bị sai sót.

Tin-ảnh: T.Nga