Công văn nêu rõ: Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước, làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất - kinh doanh của các DN, nhất là đối với những DN bị giảm nguồn cung nguyên liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm, giảm lao động tạm thời do phải cách ly phòng dịch... Do đó, trong thời gian xảy ra dịch cho đến khi Thủ tướng Chính phủ có quyết định công bố hết dịch, Bộ LĐ-TB-XH đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương trong phạm vi quản lý, hướng dẫn DN gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 nếu đủ điều kiện thì thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa 12 tháng theo quy định tại khoản 1 điều 88 Luật BHXH; điều 16 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP về BHXH bắt buộc và điều 28 Thông tư số 59/2015/TT- BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc. UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương chỉ đạo cơ quan LĐ-TB-XH và cơ quan tài chính địa phương hướng dẫn DN lập hồ sơ và xác định các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất để chuyển cơ quan BHXH xem xét, giải quyết.

BHXH Việt Nam chịu trách nhiệm chỉ đạo cơ quan BHXH ở địa phương đẩy mạnh tuyên truyền quy định của pháp luật về các trường hợp, điều kiện, thủ tục, hồ sơ thực hiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tới tất cả DN trên địa bàn; phối hợp với cơ quan LĐ-TB-XH, cơ quan tài chính cùng cấp hướng dẫn DN lập hồ sơ và giải quyết đối với các DN đủ điều kiện trong thời gian sớm nhất, nhằm tạo điều kiện cho các DN khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất - kinh doanh.

Trước đó, BHXH Việt Nam đã có công văn lấy ý kiến các bộ ngành về dự thảo hướng dẫn việc tạm dừng đóng BHXH đối với các cơ quan, DN ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-2019, nhất là các đơn vị có từ 50% số lao động đang tham gia BHXH trở lên phải tạm thời nghỉ việc.

T.Ngôn