Kinh doanh - thương mại (23,31%), cơ khí - tự động hóa (6,62%), dịch vụ phục vụ (5,54%), kinh doanh tài sản - bất động sản (5,47%), công nghệ thông tin (5,03%), kế toán - tài chính (7,17%), dịch vụ thông tin tư vấn - chăm sóc khách hàng (4,82%), vận tải và dệt - may - giày da (4,14%). Trong đó, 8 ngành có mức lương bình quân/tháng cao, gồm: Quản lý điều hành (10,82 triệu đồng); kinh doanh tài sản - bất động sản (10,48 triệu đồng); kiến trúc - kỹ thuật công trình xây dựng (9,66 triệu đồng); biên phiên dịch (9,53 triệu đồng); bưu chính - viễn thông - dịch vụ công nghệ thông tin (9,23 triệu đồng); tài chính - tín dụng - ngân hàng (8,67 triệu đồng); biên tập viên (8,55 triệu đồng) và công nghệ thông tin (8,41 triệu đồng).

Tám nghề được trả lương cao nhất ở TP HCM - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc tại ngày hội tuyển dụng, việc làm ở TP HCM. Ảnh: HỮU QUYỀN

Qua khảo sát cũng cho thấy nhu cầu tìm việc của người lao động tập trung một số ngành nghề như: kinh doanh - thương mại, tài chính - kế toán, hành chính văn phòng, vận tải, công nghệ thông tin, kiến trúc - công trình xây dựng, cơ khí. Mức lương mà người tìm việc mong muốn từ 5-10 triệu đồng (chiếm 49,48%); mức từ 10-15 triệu đồng (17,07%); trên 15 triệu đồng (9,36%). Bên cạnh đó, có 18,96% số người lao động quan tâm tới mức lương thỏa thuận, đặc biệt lao động có trình độ và tay nghề ngày càng khẳng định năng lực.

T.Đồng