Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến nay, mạng lưới cơ sở GDNN đạt 1.942 cơ sở, gồm 395 trường cao đẳng, 550 trường trung cấp và 997 trung tâm dạy nghề. Bộ cũng đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, khung trình độ quốc gia Việt Nam tương thích với ASEAN, xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo theo chuẩn đầu ra… làm cơ sở cho việc quy hoạch mạng lưới cơ sở GDNN, công nhận lẫn nhau về kỹ năng nghề giữa các nước trong khu vực.

Tăng cường hợp tác, phát triển giáo dục nghề nghiệp với Đức - Ảnh 1.

Hoạt động đào tạo nghề tại Việt Nam cần theo kịp xu hướng của các nước trong khu vực và thế giớiHai bên cũng đã trao đổi và chia sẻ các ý tưởng mới trong hợp tác cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác để hệ thống GDNN tại Việt Nam tốt hơn, theo kịp với các nước trong khu vực và quốc tế.

Hai bên cũng đã trao đổi và chia sẻ các ý tưởng mới trong hợp tác cũng như tăng cường mối quan hệ hợp tác để hệ thống GDNN tại Việt Nam tốt hơn, theo kịp với các nước trong khu vực và quốc tế.

Tin-ảnh: N.Khôi