Tăng lương cho người giỏi

Ông Nguyễn An Ninh, giám đốc công ty, trả lời: Phản ánh của người lao động chỉ đúng một phần. Việc tăng lương phải bảo đảm điều kiện có thành tích lao động xuất sắc, không vi phạm nội quy lao động, không bị xử lý kỷ luật với bất kỳ hình thức nào... Hằng năm, công ty căn cứ vào xếp loại lao động để xem xét việc tăng lương. Do vậy, có những người làm việc lâu năm nhưng vi phạm kỷ luật, không bảo đảm ngày công, năng suất lao động thì không được tăng lương.