Thỏa ước có thời hiệu 1 năm với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ như: thưởng vào các dịp lễ, Tết (100.000 - 500.000 đồng); thưởng lương tháng 13; tiền ăn giữa ca 520.000 đồng/tháng; hỗ trợ bữa ăn nhẹ (20.000 đồng/người) nếu làm thêm giờ; lao động nữ mang thai được xét tái ký hợp đồng lao động, khi sinh con được hỗ trợ 200.000 đồng/lần; được tặng quà, hỗ trợ vào các dịp hiếu hỉ, khó khăn đột xuất… Khi thành lập Công đoàn (CĐ), công ty cam kết trả lương cho cán bộ CĐ cao hơn mức lương trung bình của NLĐ có cùng bậc, tay nghề hay thâm niên; bố trí thời gian để NLĐ tham gia các hoạt động CĐ.

Tạo điều kiện để Công đoàn hoạt động - Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị tại lễ ký kết

Công ty TNHH SX TM-DV Hòa Tuấn hoạt động từ tháng 1-2012, hiện có 16 lao động và chưa thành lập CĐ cơ sở.

Tin-ảnh: M.Chi