Năm qua, thành công nổi bật của Đảng ủy SAMCO là lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu đề xuất xây dựng cơ chế lương, thưởng, thực hiện các chính sách, chế độ để động viên, khuyến khích cán bộ, CNVC-LĐ tăng năng suất lao động, hiệu suất làm việc. Bên cạnh đó, công tác đào tạo cho cán bộ, đảng viên, người lao động được đẩy mạnh, đặc biệt là đào tạo nội bộ thường xuyên tại các doanh nghiệp và có các chính sách khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ. Qua triển khai quy định khuyến khích thực hiện sáng kiến, năm qua, tập thể kỹ sư, công nhân SAMCO đã thực hiện gần 200 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật có giá trị, được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn sản xuất - kinh doanh.

Tạo động lực cống hiến cho NLĐ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng ủy SAMCO khen thưởng các tập thể xuất sắc

Với khẩu hiệu "Đồng hành và chia sẻ", các doanh nghiệp, đoàn thể đóng góp hơn 1,8 tỉ đồng ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, Quỹ Vì người nghèo và Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc. Từ các phong trào thi đua, Đảng ủy SAMCO đã kết nạp 80 đảng viên mới. Dịp này, Đảng ủy và Ban Tổng Giám đốc SAMCO đã khen thưởng 18 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Tin-ảnh: T.Ngôn