Thông qua các sàn giao dịch việc làm, ngày hội việc làm, triển khai ứng dụng nền tảng công nghệ trong tìm việc và tuyển dụng đã nhanh chóng kết nối nhu cầu tuyển dụng và việc làm trên địa bàn TP. Tính chung từ đầu năm đến nay, đã có 273.225 lượt người được giải quyết việc làm, đạt gần 100% kế hoạch năm, tăng 2,1% so với cùng kỳ và tạo ra 113.331 chỗ làm mới.

Tạo ra hơn 100.000 chỗ làm mới - Ảnh 1.

Người lao động tìm việc làm tại sàn giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM tổ chức

Trong thời gian qua, TP cũng thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thông qua các quỹ hỗ trợ tín dụng. Cũng trong thời gian này đã có 13.836 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và giới thiệu việc làm mới.

Tin-ảnh: H.Đào