Mức lương bình quân tham gia BHXH, BHYT, BHTN là hơn 6 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2019. Tính riêng khối DN Hàn Quốc, tại Việt Nam đang có 4.559 DN với số lao động tham gia BHXH là 1,31 triệu người (trong đó có 1,29 triệu người Việt Nam và trên 12.000 người nước ngoài) với số thu BHXH chiếm gần 25% tổng thu của khối DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động cũng như DN, đồng thời thực hiện có hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện tốt nhất cho DN FDI, trong những năm qua, chính sách BHXH, BHYT, BHTN của Việt Nam đã có những bước hoàn thiện căn bản, hướng tới bảo đảm ngày một tốt hơn quyền lợi an sinh xã hội của người tham gia, thể hiện trong những nội dung mới của Luật BHXH sửa đổi; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT; Luật Việc làm và Luật An toàn - vệ sinh lao động. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động toàn diện tới mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã triển khai hiệu quả các giải pháp như: tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất nhằm hỗ trợ các DN giảm bớt khó khăn do dịch bệnh gây ra; bảo đảm chi trả kịp thời, đẩy đủ chế độ BHTN cho người tham gia.

Tại hội nghị đối thoại giữa BHXH Việt Nam và các DN Hàn Quốc về thực hiện chính sách BHXH, BHYT tổ chức tại tỉnh Đồng Nai mới đây, BHXH Việt Nam cho biết Luật BHXH năm 2014 và Nghị định số 143/2018/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam có quy định người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Đây là mối quan tâm chung của nhiều DN FDI tại Việt Nam, trong đó có DN Hàn Quốc. Để tối ưu hóa quyền lợi cho người lao động, Việt Nam và Hàn Quốc đang tiến hành đàm phán để đi tới ký kết hiệp định song phương về BHXH giữa Chính phủ hai nước và trên cơ sở đó, BHXH Việt Nam và Cơ quan Hưu trí quốc gia Hàn Quốc cũng sẽ ký kết thỏa thuận thực hiện nhằm tạo cơ sở và hành lang pháp lý cho việc thực hiện và bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội của người lao động mỗi nước. BHXH Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội làm việc với các cơ quan đối tác của Hàn Quốc để sớm hiện thực hóa mục tiêu này theo tinh thần thỏa thuận cấp cao của Chính phủ hai nước. 

T.Ngôn