Ông Võ Công Tâm, Phó Giám đốc BHXH quận Tân Phú, đã phổ biến đến đại biểu các quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị định 166/2016/NĐ-CP với các nội dung: Điều kiện, phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH; giá trị pháp lý của chứng từ BHXH điện tử; cách lựa chọn tổ chức hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin để ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH (I-VAN); quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH…

Tập huấn giao dịch điện tử về BHXH cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Dịp này, đại diện BHXH quận cũng đã tiếp thu các ý kiến, giải đáp các vướng mắc về BHXH, BHYT, BHTN nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các quy định pháp luật vào thực tiễn.

M.Chi