Tham gia tập huấn, học viên đã được nghe báo cáo viên triển khai, hướng dẫn quy trình xác định các mối nguy hiểm, rủi ro trong quá trình lao động sản xuất. Qua đó, giúp cán bộ Công đoàn và an toàn vệ sinh viên đánh giá được mức độ an toàn của máy móc thiết bị và môi trường làm việc cũng như tham mưu cho doanh nghiệp hướng giải quyết để bảo đảm an toàn lao động.

Ngoài nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo hộ lao động, chương trình còn góp phần phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động trong quá trình sản xuất - kinh doanh. 

T.Nga