Góp ý cho Văn kiện Đại hội CĐ TP, các cán bộ CĐ cho rằng CĐ TP cần đưa ra những vấn đề phải đối mặt khi thực hiện cổ phần hóa để có chương trình hoạt động phù hợp vì công tác vận động đoàn viên và người lao động sẽ rất khó khăn; cần nâng cao và tập trung thực hiện phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" vì đây là hoạt động do CĐ khởi xướng nhằm nâng cao tay nghề cho CNVC-LĐ, tạo ra những sản phẩm có giá trị và là nền tảng vững chắc bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho CNVC-LĐ...

Tập trung lo Tết cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

 Hội nghị cũng bầu ra đoàn đại biểu dự Đại hội CĐ TP gồm 8 người. Về các hoạt động trọng tâm quý I/2018, CĐ tổng công ty nhấn mạnh CĐ cơ sở cần tập trung giám sát lương, thưởng và chăm lo Tết cho người lao động, nhất là những trường hợp khó khăn.

T.Nga