Các kỹ thuật viên tham gia tranh tài tại hội thi thợ giỏi nghề hàn Những bông hoa lửa
Các kỹ thuật viên tham gia tranh tài tại hội thi thợ giỏi nghề hàn "Những bông hoa lửa"

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu trên, các CĐ cơ sở trực thuộc sẽ tập trung nâng cao chất lượng hoạt động “Tháng Công nhân”, trong đó chú trọng phối hợp với chính quyền và người sử dụng lao động xây dựng chính sách khuyến khích CNVC-LĐ nâng cao ý thức học tập, nâng cao trình độ; tổ chức thi tay nghề, nâng bậc thợ hằng năm. Bên cạnh đó, CĐ SAMCO sẽ chủ động phối hợp với các doanh nghiệp triển khai có hiệu quả chương trình đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề cho công nhân.

Nhiệm kỳ 2010-2015, hoạt động nổi bật của CĐ SAMCO là phong trào thi đuaLao động giỏi - Lao động sáng tạo” trong CNVC-LĐ. Qua phát động, CNVC-LĐ các CĐ cơ sở trực thuộc đã thực hiện 8 công trình, sản phẩm mới và 1.040 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm và làm lợi hơn 6 tỉ đồng. Ngoài ra, một số hội thi tay nghề thợ giỏi mang đặc thù ngành nghề của SAMCO như: hội thi ngành hàn “Những bông hoa lửa”, hội thi “Vô lăng vàng”, “Lái xe an toàn, tiếp viên thanh lịch".

T.Ngôn