Thẩm định nhu cầu tuyển dụng lao động nước ngoài

Theo đó, các sở, ngành tổ chức thẩm định kỹ nhu cầu sử dụng LĐNN vào từng vị trí công việc mà lao động Việt Nam không đáp ứng được theo yêu cầu sản xuất - kinh doanh, chỉ cấp giấy phép cho LĐNN vào làm việc tại các vị trí không tuyển được lao động Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM được giao phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của địa phương; tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng, ý thức, thái độ và tác phong làm việc của lao động Việt Nam; phối hợp với UBND các quận, huyện tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm pháp luật liên quan đến LĐNN. Công an TP HCM cần tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn TP; không cấp thị thực, thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú cho người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam mà chưa được cấp giấy phép lao động hoặc giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

An Chi