Trần Thị Tuyết (tuyettran69@gmail.com) hỏi: "Hiện nay, tôi có 1 thẻ BHYT do công ty cấp. Khi nghỉ việc, tôi có thể tự tham gia BHYT trên cùng thẻ đó được không? Nếu được thì liên hệ tại đâu để có thể tiếp tục sử dụng?".

Hệ thống Luật Thịnh Trí trả lời: Theo quy định tại điều 2 Luật BHYT 2014 quy định BHYT là hình thức bảo hiểm bắt buộc do nhà nước tổ chức thực hiện, được áp dụng đối với các đối tượng do luật định để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận. Do vậy, khi bạn không còn làm việc tại công ty, bạn không thuộc đối tượng phải tham gia BHYT bắt buộc theo quy định pháp luật nên bạn có thể tham gia BHYT tự nguyện. Theo Công văn 777/BHXH-BT hướng dẫn từ ngày 1-1-2016 trở đi, nếu muốn tham gia BHYT tự nguyện thì người dân bắt buộc phải tham gia theo hộ gia đình. Hiện BHYT tự nguyện theo hộ gia đình không được bán tại các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh mà chỉ được đăng ký tại địa phương. Mỗi địa phương hiện nay cũng có rất nhiều điểm đăng ký, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia như: Cơ quan BHXH xã/phường/thị trấn nơi cư trú; đại lý thu BHXH.