Hai đơn vị đoàn đến thăm đang thực hiện công tác quản lý vận hành bảo đảm điện cho phát triển kinh tế tại các địa phương nơi cực Nam của đất nước. Điều kiện làm việc, sinh hoạt của đội ngũ CN còn khó khăn, thiếu thốn. Lãnh đạo 2 đơn vị kiến nghị Công đoàn ngành Điện lực Việt Nam quan tâm đầu tư xây dựng nhà trực vận hành cho CN có nơi ở ổn định để giảm bớt chi phí đi lại do địa bàn rộng; có thêm những chính sách hỗ trợ, chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần cho CN.

Ngoài trực tiếp khảo sát đời sống, việc làm, chế độ chính sách tiền lương, thực hiện thỏa ước lao động tại các đơn vị, dịp này, đoàn công tác còn hỗ trợ mỗi đơn vị 50 triệu đồng.

N.Tú