CLB tập hợp 20 thành viên là các cán bộ CĐ làm công tác TVPL hoặc đã qua các khóa đào tạo hành nghề luật sư. CLB được thành lập với mục đích tạo môi trường để các cán bộ CĐ làm công tác TVPL giao lưu, chia sẻ thông tin, kỹ năng trong công tác TVPL cho người lao động; trao đổi kinh nghiệm tham gia tố tụng trong các vụ án lao động tại tòa án theo ủy quyền của người lao động. CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện và không vì mục tiêu lợi nhuận. Đại hội CLB sẽ được triệu tập 5 năm/lần. Kinh phí hoạt động CLB trích từ ngân sách CĐ TP. Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm TVPL LĐLĐ TP, được phân công làm chủ nhiệm CLB.

Thành lập CLB Tư vấn pháp luật Công đoàn TP HCM - Ảnh 1.

CLB được thành lập với mục đích để các cán bộ Công đoàn tư vấn pháp luật cho người lao động

Tại lễ ra mắt, CĐ các KCX-KCN TP HCM đặt hàng CLB hỗ trợ thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại các doanh nghiệp chưa có CĐ.

B.Đằng