Để phát triển số người tham gia BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23-5-2018 của BCH Trung ương Đảng khóa XII, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp phải gửi Thông báo về việc đóng BHXH và đôn đốc DN đăng ký tham gia BHXH đầy đủ cho người lao động (NLĐ) bằng Thư đảm bảo theo địa chỉ cơ quan Thuế cung cấp.

Sau 10 ngày kể từ ngày gửi Thông báo, nếu DN không có phản hồi, thì trong thời gian 5 ngày tiếp theo phải trực tiếp đến DN đôn đốc, lập biên bản làm việc, yêu cầu DN phối hợp với người lao động lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH cho NLĐ.

Thanh tra doanh nghiệp trốn đóng BHXH từ năm 2019 trở về trước - Ảnh 1.

Một vụ tranh chấp liên quan đến việc trốn đóng BHXH tại TP HCM

Sau khi kết thúc thời gian yêu cầu DN đăng ký tham gia đóng BHXH, nếu DN vẫn không thực hiện, thì trong thời hạn 5 ngày tiếp theo sẽ đề nghị các cơ quan liên quan như: Công an tỉnh/huyện, Thuế, Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước về lao động, đại diện UBND xã, phường, thị trấn nơi DN đóng trụ sở để phối hợp mời DN đến cơ quan BHXH làm việc, yêu cầu lập hồ sơ đăng ký tham gia đóng BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, BHXH các tỉnh, thành cần hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các DN không đăng ký tham gia hoặc tham gia đóng BHXH không đầy đủ, không đúng thời hạn.

Đồng thời, kiểm tra, rà soát, xác định tình trạng DN giải thể, phá sản, bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngừng hoạt động, tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh để đôn đốc DN đóng tiền, chốt số tiền phải đóng và tiền chậm đóng đến thời điểm DN ngừng hoạt động.

Sau thời hạn 10 ngày kể từ ngày yêu cầu DN đăng ký tham gia đóng BHXH cho người lao động mà cố tình không thực hiện, thì Giám đốc BHXH tỉnh ban hành quyết định và tổ chức thanh tra chuyên ngành đóng BHXH đột xuất theo quy định.

BHXH Việt Nam cũng đề nghị BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31-12-2019 cần hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH thông qua dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp.Đồng thời, thanh tra đối với các DN trốn đóng và các DN đóng không đủ số NLĐ thuộc đối tượng phải tham gia BHXH nhưng trốn đóng từ năm 2019 trở về trước.

Tin -ảnh: T.Hương