Hơn 2 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã giải quyết gần 19.800 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 108.000 người hưởng trợ cấp 1 lần. Cả nước có khoảng 27,9 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT. Từ đầu năm đến nay, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành bảo hiểm là 39.250 tỉ đồng; trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách 7.033 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 24.823 tỉ đồng, chi quỹ BHTN 890.250 tỉ đồng và ước chi KCB BHYT 6.503 tỉ đồng.

Thanh tra đột xuất các doanh nghiệp nợ bảo hiểm - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam cũng cho biết trong quý II/2019, BHXH các tỉnh, thành sẽ đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là các đơn vị nợ đọng kéo dài; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Cùng đó, phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các cơ sở có cảnh báo từ hệ thống thông tin giám định.

D.Thu