Hơn 2 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã giải quyết hơn gần 19.800 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng; hơn 108.000 người hưởng trợ cấp một lần. Cả nước có khoảng 27,9 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. Từ đầu năm đến nay, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn ngành là 39.250 tỉ đồng; trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách 7.033 tỉ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 24.823 tỉ đồng, chi Quỹ BHTN 890,250 tỉ đồng và ước chi khám chữa bệnh BHYT 6.503 tỉ đồng.

Thanh tra đột xuất doanh nghiệp nợ bảo hiểm - Ảnh 1.

Nghĩa vụ của doanh nghiệp là trích nộp đủ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: KHÁNH AN

BHXH Việt Nam cũng cho biết tới đây BHXH các địa phương sẽ đẩy mạnh thanh tra chuyên ngành, tăng cường thanh tra đột xuất tại các đơn vị, doanh nghiệp nợ đọng BHXH, BHYT, nhất là các đơn vị nợ đọng kéo dài; kịp thời xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT; phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm soát chi phí khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt đối với các cơ sở có cảnh báo từ hệ thống thông tin giám định.

D.Thu