Ông Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, cho biết trong 11 tháng qua, BHXH đã tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 2.859 đơn vị và thanh tra liên ngành tại 2.805 đơn vị. Qua đó, phát hiện 29.560 lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian (số tiền phải truy đóng hơn 45 tỉ đồng); hơn 27.000 lao động đóng không đúng mức quy định (số tiền yêu cầu truy đóng 20,25 tỉ đồng). Số tiền BHXH các đơn vị được thanh tra đang nợ 1.862 tỉ đồng, số tiền đã nộp trong thời gian thanh tra là 590 tỉ đồng, số tiền đơn vị đã nộp khi thực hiện kết luận thanh tra là 239 tỉ đồng.

Thanh tra về BHXH tại 2.859 doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ngoài ra, BHXH phát hiện 1.840 lao động đóng không đúng đối tượng, đóng dư, gửi đóng với số tiền yêu cầu thoái thu, hoàn trả hơn 5 tỉ đồng. Qua thanh tra chuyên ngành, các đơn vị đã ban hành 158 quyết định xử phạt với số tiền 5,7 tỉ đồng.

M.Chi