Chia sẻ tại tọa đàm, các cán bộ CĐ cho rằng để thu hút người lao động gia nhập CĐ, CĐ cơ sở cần có chương trình hoạt động và chính sách chăm lo dành riêng cho đoàn viên bên cạnh những hoạt động chăm sóc chung cho tập thể NLĐ. Cụ thể như hỗ trợ chi phí học tập, nâng cao trình độ cho đoàn viên, thăm hỏi khi đoàn viên, con đoàn viên ốm đau... Đối với CĐ cấp trên, cần có những chương trình hỗ trợ thiết thực và có quy mô lớn hơn dành cho đoàn viên tại địa phương như xây dựng các thiết chế văn hóa, nhà ở cho đoàn viên đồng thời tăng cường việc hợp tác, ký kết với các đối tác để đem đến những sản phẩm, dịch vụ tốt giá rẻ cho đoàn viên.

Thêm phúc lợi cho đoàn viên - Ảnh 1.

Đại biểu chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị

Bên cạnh nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, nhiều đại biểu cũng cho rằng CĐ cần làm tốt vai trò đại diện bằng cách tích cực tham gia vào xây dựng chính sách và giám sát việc thực hiện chính sách tại đơn vị. 

Tin-ảnh: T.Nga