Với mong muốn san sẻ phần nào khó khăn với người lao động, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã triển khai thực hiện chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn (CĐ)". Đây là chương trình mới được Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động nhằm thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên CĐ".

Thêm phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn - Ảnh 1.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa trao quà cho công nhân khó khăn tại Khu Công nghiệp Suối Dầu

Trên cơ sở các thỏa thuận của Tổng LĐLĐ Việt Nam đã ký kết với các đối tác trên cả nước, vừa qua LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đã thương lượng, ký kết thỏa thuận hợp tác với 16 đơn vị. Trong đó, có 10 đơn vị do LĐLĐ tỉnh tự ký kết thêm để phù hợp với tính chất hoạt động dịch vụ ngành nghề ở địa phương. Từ thỏa thuận hợp tác này, nhiều chương trình phối hợp nhằm hỗ trợ cho CNVC-LĐ sẽ được thực hiện như giảm từ 10%-30% giá bán sản phẩm ở các siêu thị; CĐ khu công nghiệp - khu kinh tế hợp tác với các đơn vị thanh toán từ Mobivi (iCare Benefits) bán các mặt hàng gia dụng, thiết bị điện tử với giá ưu đãi cho công nhân làm việc tại khu công nghiệp. Nhà khách, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Khánh Hòa triển khai thường xuyên, liên tục việc giảm giá dịch vụ cho đoàn viên…

Tại cuộc họp với các đơn vị ký kết thỏa thuận hợp tác, đại diện LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đề nghị các doanh nghiệp đã ký kết cần đặt ra một số sản phẩm giảm giá cụ thể. Những sản phẩm này ghi rõ là giảm giá cho đoàn viên CĐ. Sắp tới, ngoài tăng cường công tác tuyên truyền, LĐLĐ tỉnh và các CĐ cơ sở sẽ nghiên cứu các biện pháp thiết thực hơn để triển khai chương trình đến đoàn viên.

Tin-ảnh: K.Nam