Thí điểm đào tạo 22 nghề trọng điểm quốc tế - Ảnh 1.

Sinh viên Khoa Điện tử - Tin học Trường Cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng

Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Nguyễn Hồng Minh đánh giá cao các hoạt động hợp tác, giúp đỡ của chính phủ CHLB Đức đối với giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam, trong đó có hoạt động hợp tác đào tạo thí điểm trình độ cao đẳng cho 22 nghề trọng điểm cấp độ quốc tế chuyển giao từ Tập đoàn Đào tạo AVESTOS (Đức).

Hiện 22 bộ chương trình đã được chuyển giao cho 45 trường tham gia đào tạo thí điểm. Đây là một cơ hội cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được bồi dưỡng giáo viên, được đầu tư cơ sở vật chất đào tạo theo tiêu chuẩn của Đức. Người học đủ điều kiện khi tốt nghiệp được cấp 2 bằng theo quy định của Đức và của Việt Nam, đáp ứng nhu cầu lao động chất lượng cao trong bối cảnh hội nhập quốc tế và có thể làm việc tại Đức. 

N.Khôi