Người được viết là người thật, việc thật mà những việc tốt của họ có tác động mạnh mẽ, tạo động lực cho quá trình nhận thức và rèn luyện của đảng viên, CNVC-LĐ trong khối Dân - Chính - Đảng hoặc những đảng viên, CNVC-LĐ bên ngoài nhưng là tấm gương làm theo lời Bác. Nhân vật được phản ánh phải thể hiện rõ tính tiên phong, hết lòng phục vụ nhân dân; có tinh thần trách nhiệm, ý thức học hỏi; là những tấm gương giàu nghị lực, vượt khó trong cuộc sống, trong công việc; có tinh thần đấu tranh chống tiêu cực; có tinh thần yêu thương, giúp đỡ đồng nghiệp, những người xung quanh.

Các đảng viên tiêu biểu được Công đoàn Viên chức TP HCM tuyên dương
Các đảng viên tiêu biểu được Công đoàn Viên chức TP HCM tuyên dương

Bài dự thi có độ dài không quá 1.200 chữ, được viết tay hoặc đánh máy trên khổ A4, font Times New Roman, có ảnh nhân vật; ghi rõ: họ tên, đơn vị, địa chỉ liên lạc, đơn vị công tác, số điện thoại của tác giả và nhân vật được viết. Lưu ý là những bài viết đã được đăng tải trên sách, báo (in, phát thanh, truyền hình, trang tin điện tử…) không được tham gia. Hạn cuối gửi bài dự thi về Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP là ngày 30-3.

Tin-ảnh: H.Đào