Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bà Lâm Ánh Hà, Giám đốc VPĐD, trả lời: Do công ty cơ cấu lại nhân sự nên có thông báo miệng đề nghị anh Vinh nghỉ việc chứ chưa có quyết định chính chức. Hai bên đang trong thời gian thương lượng việc chấm dứt HĐLĐ chứ không phải công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với anh Vinh. Tại cuộc làm việc mới đây, công ty và anh Vinh đã đạt được thỏa thuận. Theo đó, anh Vinh đồng ý nghỉ việc và công ty sẽ trả một khoản tiền bồi thường như anh đề nghị. Khoản bồi thường này công ty sẽ thanh toán cho anh Vinh trước ngày 15-9-2018.