"Tôi ký hợp đồng thời hạn 1 năm từ ngày 1-4-2017 đến 31-3-2018. Mới đây, công ty đột ngột ra quyết định chấm dứt hợp đồng mà không báo trước. Sau đó, công ty trả cho tôi 1 tháng lương đền bù cho thời gian 30 ngày không báo trước. Có phải công ty đã đơn phương chấm dứt hợp đồng trái luật?".

Thỏa thuận lại với người lao động - Ảnh 1.

Bà Phạm Minh Ánh, giám đốc công ty, trả lời: Do anh Hòa thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ nên công ty ra quyết định đơn phương chấm dứt hợp đồng. Xét thấy, việc anh Hòa tiếp tục làm thêm 30 ngày là không cần thiết nên chúng tôi đã yêu cầu anh nghỉ việc ngay và vẫn trả lương cho thời gian đó. Tuy nhiên, qua trao đổi với cơ quan chức năng, chúng tôi thấy quy trình chấm dứt hợp đồng với anh Hòa có thiếu sót, không tuân thủ thời gian báo trước theo quy định. Chúng tôi sẽ mời người lao động lên thỏa thuận lại về việc chấm dứt hợp đồng.