Luật sư Nguyễn Văn Phúc, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Ở trường hợp anh Hào nêu, nếu nhân viên phòng nhân sự không được ủy quyền hợp pháp bởi người đại diện theo pháp luật của công ty trong việc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ với anh thì bản thỏa thuận không có hiệu lực. Khi đó, công ty không thể sử dụng bản thỏa thuận đó để chấm dứt HĐLĐ với anh. Trường hợp nhân viên phòng nhân sự được ủy quyền hợp pháp thì bản thỏa thuận giữa anh và công ty có hiệu lực, anh phải thực hiện thỏa thuận đó.

Thỏa thuận có hiệu lực không? - Ảnh 1.