"Tôi đã 2 lần ký HĐLĐ xác định thời hạn 1 năm với công ty. Đầu tháng 1-2017, HĐLĐ của tôi hết hạn, công ty không ký HĐLĐ mới nhưng tôi vẫn làm việc bình thường. Đến tháng 8-2017, công ty thông báo sẽ sáp nhập với một doanh nghiệp khác, phải sắp xếp lại nhân sự nên lấy lý do HĐLĐ đã hết hạn để cho tôi nghỉ việc…".

Thỏa thuận lại với người lao động - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Minh Phong, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty đang làm thủ tục sáp nhập với một đơn vị mới nên đã rà soát, bố trí lại lao động cho phù hợp. Sau khi rà soát, xét thấy anh Tài không còn phù hợp với xu hướng phát triển của công ty nên chúng tôi quyết định cho anh nghỉ việc. Tuy nhiên, qua trao đổi với cơ quan chức năng, công ty nhận thấy quy trình chấm dứt HĐLĐ với anh Tài là chưa đúng nên sắp tới chúng tôi sẽ mời anh Tài lên để thỏa thuận lại việc chấm dứt HĐLĐ.