Thời gian cấp lại sổ BHXH là bao lâu? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam thì trường hợp NLĐ đang bảo lưu quá trình đóng BHXH, bị mất sổ BHXH có thể kê khai hồ sơ đề nghị cơ quan BHXH cấp lại sổ. Thời gian cấp lại sổ BHXH bị mất không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi NLĐ có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng cơ quan BHXH phải có văn bản thông báo cho NLĐ biết.