Chốt sổ BHXH khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn - Ảnh 1.

Khoản 3, điều 18 Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 11-11-2015 quy định: Người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng đủ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định đối với người lao động (NLĐ) đủ điều kiện hưởng BHXH hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc để kịp thời giải quyết chế độ BHXH, BHTN cho NLĐ. Trường hợp chủ sử dụng lao động bỏ trốn, cơ quan BHXH có trách nhiệm xác nhận thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH của NLĐ đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH, BHTN để NLĐ kịp thời giải quyết các chế độ BHXH, BHTN.

Tổng LĐLĐ Việt Nam lưu ý NLĐ nên chủ động liên hệ với cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký đóng BHXH để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác nhận thời gian đóng BHXH, BHTN trên sổ BHXH. 

K.An