Hồ Văn Liên (quận 2, TP HCM) hỏi: "Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau trong một năm được quy định như thế nào?".

BHXH Việt Nam trả lời: Khoản 2, điều 29 Luật BHXH năm 2014 quy định thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe tối đa trong một năm như sau: Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày; tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật; bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. Để được hỗ trợ, tư vấn và giải đáp về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, ông có thể liên hệ đến tổng đài của BHXH Việt Nam, theo số: 1900.9068.