Lê Hiếu Nghĩa (quận 9, TP HCM) hỏi: "Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam có vợ sinh con có cần phải nghỉ liên tục không hay có thể nghỉ cách ngày, miễn trong 30 ngày kể từ ngày vợ sinh?".

BHXH TP HCM trả lời: Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn quy định cụ thể đối tượng, điều kiện và thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam đóng BHXH có vợ sinh con, không quy định người lao động phải nghỉ hưởng chế độ thai sản liên tục. Do vậy, nếu người lao động có đủ điều kiện theo quy định thì giải quyết chế độ hưởng chế độ thai sản, thời gian nghỉ không cần liên tục.