Lý do thu hồi là vì công ty vi phạm quy định của Luật An toàn - Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Thu hồi giấy chứng nhận kiểm định của một doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam nộp ngay giấy chứng nhận về Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB-XH). Giấy chứng nhận này công ty mới được cấp ngày 28-6-2017. 

Th.Thảo