Thủ tục cấp lại sổ BHXH bị mất

Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Khi bị mất sổ BHXH, để được cấp sổ mới, người tham gia BHXH phải điền vào tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và nộp cho cơ quan BHXH nơi chốt sổ BHXH. Thời gian giải quyết không quá 15 ngày làm việc, trường hợp phức tạp cần phải xác minh thì không quá 45 ngày làm việc.