Tổng LĐLĐ Việt Nam vừa giải đáp thắc mắc cho đoàn viên về chính sách BHTN, cụ thể là thủ tục hồ sơ để được hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN)

Theo ông Lê Đình Quảng, Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, hồ sơ thủ tục để hưởng TCTN được quy định rõ tại Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12-3-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về BHTN.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 1.

Đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM

Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng TCTN gồm:

1. Đề nghị hưởng TCTN theo mẫu do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH quy định.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

a) HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ.

b) Quyết định thôi việc.

c) Quyết định sa thải.

d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc.

Trường hợp người lao động tham gia BH thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

3. Sổ BHXH.

Cơ quan BHXH thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động (NSDLĐ)

Đối với người NSDLĐ là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng BHTN và trả sổ BHXH cho NLĐ kể từ ngày nhận được đề nghị của NSDLĐ.

Điều 17 Nghị định 28 quy định việc nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN như sau:

1. Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc, NLĐ chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng TCTN phải trực tiếp nộp 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng TCTN theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi NLĐ muốn nhận TCTN.

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp - Ảnh 2.

Cơ quan BHXH xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ BHXH cho người lao động trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động

2. NLĐ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền.

b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền.

c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng TCTN trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Tin –ảnh: K.An